Paul Lemmens

Praktijk voor Antroposofie en Energetische Geneeskunde

Hartelijk welkom op de website van
Praktijk voor Antroposofie en Energetische Geneeskunde in Heel.In mijn praktijk wordt de mens behandeld vanuit een holistische en antroposofische visie op ziekte en gezondheid. Vanuit mijn kennis en inzicht als arts geschoold in de reguliere (Westerse) geneeskunde, de natuurgeneeskunde en de antroposofie heb ik een holistische visie ontwikkeld voor de behandeling van gezondheidsklachten. In mijn behandelingen worden lichamelijke processen en kwalen in samenhang met psychische en geestelijke factoren bekeken.

Mijn behandelingen bestaan uit ondersteunende en inzicht gevende gesprekken in combinatie met therapieën uit de reguliere, natuur-, energetische en antroposofische geneeskunde. Op deze wijze kan ik u helpen om het, van nature altijd aanwezige, zelfgenezend vermogen van uw lichaam weer aan te spreken en te activeren.

Ter ondersteuning van de genezing en het bewustwordingsproces maak ik, indien nodig, gebruik van aanvullende natuurgeneeskundige en/of antroposofische middelen. Deze middelen worden in overleg ingezet, uitgetest en waar nodig persoonlijk samengesteld. Deze middelen kunnen dan naast de eventuele reguliere medicatie ingezet worden. De samenstelling van alle middelen die worden voorgeschreven of meegegeven is uitsluitend op natuurlijke basis. Mijn behandelingen kunnen gezien worden als aanvulling op de reguliere geneeskunde of, indien verantwoord, in plaats daarvan.

Ik vind het mijn taak om een brug te slaan tussen de reguliere geneeskunde en de complementaire geneeskunde. Beiden stromingen zijn uniek en karakteristiek en de kunst is om deze stromingen zodanig met elkaar te verbinden dat de opbrengst duidelijk meer is dan de som der delen.

Paul Lemmens, arts