Paul Lemmens

Praktijk voor Energetische Natuurgeneeskunde

Antroposofie


Binnen de antroposofische geneeskunde wordt gekeken naar de totale mens met een aanvullende kijk op het geheel van ziekte, gezondheid, genezing en persoonlijke ontwikkeling. Lichamelijke processen en kwalen worden in samenhang met de niet-lichamelijke aspecten zoals psychische en geestelijke factoren bekeken. De antroposofische geneeskunde ziet gezondheid en welzijn als een goede balans tussen al deze aspecten van het menselijk leven.

Antroposofisch mensbeeld

De basis voor behandeling is het antroposofisch mensbeeld. Volgens de antroposofie zijn in de mens krachten op vier niveaus werkzaam: het fysieke niveau, het levensniveau, het zielenniveau en het ik-niveau. Ziekte en gezondheid kunnen verklaard worden vanuit de wisselwerking tussen deze niveaus.

Op het fysieke niveau bestaat de mens uit mechanische, fysische en chemische processen (het menselijk lichaam).

Op het levensniveau (etherlichaam) spelen zich processen af als stofwisseling, groei en afweer en zorgen daarmee voor vitaliteit.

Op het zieleniveau (astraal lichaam) is de mens zich bewust van zichzelf en zijn omgeving; (zelf)bewustzijn.

Op het ik-niveau reflecteert de mens op zichzelf als een uniek individu en als een geestelijk wezen. Het ik creëert zijn eigen biografie met idealen en levensdoelen. Het ‘ik’ stuurt de andere niveaus aan. Het is als het ware de kapitein op het schip.plaatje1

Gezondheid, ziekte en genezing

De antroposofie ziet de mens als een levendig samenspel van de vier niveaus. Normaal gesproken ontstaat hierdoor een harmonische afwisseling van opbouw en afbraak, slapen en waken, (zelf)bewustzijn en ontspanning. Ziekte wordt gezien als een verstoring van dit evenwicht hetgeen een signaal kan zijn van een vastgelopen patroon of een langer bestaand sluimerend probleem. De antroposofische geneeskunde ziet ziekte daarom vaak als een mogelijkheid om het verstoorde evenwicht te herstellen en om er zo mogelijk lering uit te trekken. Daarom stimuleert deze geneeskunde zo veel mogelijk het natuurlijke, zelf genezende vermogen van het lichaam en streeft ze naar een nieuwe balans tussen lichaam, ziel en geest.