Paul Lemmens

Praktijk voor Energetische Natuurgeneeskunde

Energetische geneeskunde


Bij de energetische geneeskunde gaat men ervan uit dat je het lichaam kan zien als een zich steeds aanpassend energiesysteem met daarin diverse energielagen. In de huidige samenleving worden we vaak geconfronteerd met omstandigheden die onze energie uitputten en ons in onbalans kunnen brengen. Deze verstoringen in ons energiesysteem kunnen op den duur gezondheidsklachten en/of ziekte veroorzaken. Door deze verstoringen op te sporen en te corrigeren help je het lichaam om zichzelf verder te kunnen herstellen. Dit herstel kost alleen meer tijd naarmate het ziekteproces ernstiger is. In die gevallen is een reguliere medische behandeling veelal wenselijk als voorbereiding op een verder energetisch herstelproces.

Het is heel belangrijk om te ervaren dat je zelf rechtstreeks invloed kan uitoefenen op je eigen herstel. Bewustwording en het krijgen van inzichten spelen een heel belangrijke rol bij het eigen herstel. Zo kan bewustwording van negatieve gedachten (en de daaraan gekoppelde emoties) je helpen te voorkomen dat je het eigen energiesysteem nog verder blijft uitputten. Bewustwording van spanningen in je lichaam kan je helpen om actief te gaan ontspannen en de onderliggende oorzaken aan te pakken.

Energetisch werken helpt je ook om weer in contact te komen met je eigen gevoel en te ervaren wat jouw waarheid is. Het kan heel bevrijdend helpen om ervaringen uit het verleden en de daaraan gekoppelde emoties los te laten en daarmee ruimte te scheppen in en voor jezelf. Het helpt om je weer bewust te worden van wat voor jou belangrijk is en dat jij het uitgangspunt bent in je eigen leven.

Energetische geneeskunde en natuurgeneeskunde kan uitstekend naast en in samenwerking met de reguliere geneeskunde worden ingezet voor een sneller herstel en behoud van een optimale gezondheid. Toepassing van en samenwerking tussen complementaire en reguliere geneeskunde kan voor iedereen die actief wil meewerken aan zijn eigen herstel een duidelijke toegevoegde waarde hebben.